Jdi na obsah Jdi na menu
 


Canis Majoris (v preklade Veľký pes) je momentálne najväčšia známa hviezda. Je približne 2000x väčšia ako naše Slnko a je od nás vzdialená približne 5000 svetelných rokov. Má svietivosť asi 500 000x vyššiu ako svietivosť Slnka. Jeho objem je asi miliardu krát väčší ako objem Slnka, avšak hustota je oveľa menšia. Ak by sa Canis Majoris nachádzal na mieste nášho Slnka, siahal by až po planétu Saturn. Canis Majoris je tak veľký, že len svetlo by potrebovalo celých 8 minút, aby okolo neho obehlo. Predpokladá sa, že v ďalekom vesmíre sa nachádzajú aj väčšie hviezdy. Naša momentálna technológia však nepostačuje na to, aby sme ich mohli v takej diaľke pozorovať. V budúcnosti by nám mohli pomôcť moderné hyperteleskopy.

Hyperteleskop je sústava lentikulárne zoradených teleskopov, ktoré umožňujú získavať astronomické obrazy v omnoho vyššom rozlíšení. Hyperteleskop používa technológiu nazývanú "štrbinová syntéza", ktorá simuluje použitie obrieho teleskopu použitím viacerých menších teleskopov.

Hoci sa ešte donedávna predpokladalo, že najväčšou známou hviezdou je
VV Cephei , najnovšie pozorovania ukázali, že Canis Majoris je väčší o celých 10%. VV Cephei sa nakoniec musel uspokojiť s tretím miestom, čo sa veľkosti týka, pretože ako astronómovia zistili, WOH G64 je nakoniec až o 50% väčší, ako sa pôvodne predpokladalo, a preto v tabuľke obsadil druhé miesto. VV Cephei je dvoj-hviezdie v súhvezdí Cefeus. Skladá sa z dvoch hviezd VV Cephei A a VV Cephei B.

Canis Majoris je momentálne hviezda vo svojom konečnom štádiu. Môžeme teda povedať, že je to umierajúca hviezda. Vyvrhuje množstvo materiálu do okolitého prostredia, ktoré okolo nej vytvára len ťažko priehľadnú vrstvu, ktorá sa skladá z hmoty vyvrštenej z hviezdy za posledných 1000 rokov. Celá prachovo-plynná vrstva ma v priemere 4500 astronomických jednotiek (skratka AU - jedna astronomická jednotka sa rovná priemernej vzdialenosti medzi Zemou a Slnkom). Táto vrstva je niekoľko krát väčšia ako samotná hviezda a oveľa väčšia ako celá naša Slnečná sústava. Hoci patrí Canis Majoris medzi veľmi jasné hviezdy, práve kvôli vrstve, ktorou je obklopená je pomerne ťažko pozorovateľná. Musí byť preto pozorovaná infračervenou technológiou.

Teplota hviezdy je asi 3650 K, čím sa zaraďuje medzi extrémne chladné hviezdy. Canis Majoris nemá jednoznačnú fotosféru ako väčšina hviezd, a preto "trúsi" do okolitého vesmíru. Hoci už teraz je Canis Majoris gigantickým obrom, predpokladá sa, že aj napriek tomu už stratil väčšinu svojej hmoty. Obrovské výbuchy sa najviac stupňovali počas uplynulých 1000 rokov a momentálne je Canis Majoris už tesne pred svojim zánikom.

Porovnanie Canis Majoris so Slnkom (klik pre zväčšenie)


Ako každý červený obor, aj Canis Majoris je tak veľký preto, lebo sa spálil všetok vodík v jeho jadre a začal sa proces zániku hviezdy. V skutočnosti sa jeho jadro skladá prevažne zo železá, podobne ako pri planétach. Táto hviezda takmer na 100% explóduje v supernovu a stane sa čiernou dierou.NÁŠ TIP:
pozrite si
Video

pozrite si Zoznam najväčších známych hviezd